Seating Solutions LLC - Company Message
My Blog

Blog created by Respecta, Finland following a training by Sharon in December 2016

Blog published on Respecta.fi following training that Sharon participated in in Finland in December 2016.
Ratkaisu terveelliseen istumiseen löytyy kurkistamalla oireiden taakse
26. tammikuu 2017 - adminJos voisin kehittää jotain istumisen, asennon ja liikkumisen saralla, haluaisin opettaa kaikille erityistä istumisen ratkaisua tarvitsevien kanssa työskenteleville ammattilaisille kuinka istuma-asento tutkitaan ja arvioidaan käsin ja miksi se on tärkeää, sanoo Sharon Sutherland. Hän on istumiseen, istumisasentoon ja liikkumiseen erikoistunut fysioterapeutti, Seating Solutions LLC:n omistaja ja suosittu luennoitsija terveydenhuollon organisaatioissa ympäri maailmaa. Sharon Sutherland on työskennellyt tällä rajatulla erikoisalalla 28 vuotta, ja on tyytyväinen siitä, että istumisesta ja istuma-asennosta keskustellaan ja tiedetään entistä enemmän terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. “Me istumisen ja liikkumisen apuvälineitä tarvitsevien potilaiden kanssa työskentelevät ammattilaiset reagoimme usein oireisiin, kuten liukumiseen, kallistumiseen tai ruuansulatusvaivoihin, niiden takana olevien syiden sijaan. On tietenkin järkevää reagoida oireisiin, mutta uskon, että oireiden takana olevien syiden ymmärtäminen johtaa parempiin tuloksiin pitkällä aikavälillä”, sanoo Sharon Sutherland. Kädet kertovat enemmän kuin pelkät silmät Sharon Sutherland on käsin tehdyn tutkimuksen ja arvioinnin suuri puolestapuhuja. Työskennellessään lukuisten ammattilaisten ja potilaiden kanssa monissa eri maissa hän on havainnut, että istumista ja asentoa ei tutkita perusteellisesti. Tämä voi johtaa arvokkaan tiedon ja havaintojen ohittamiseen mahdollisesti elämää mullistavin seurauksin. ”Käsin tehty arviointi on kriittinen osa prosessia. Omassa työssäni se auttaa minua ymmärtämään asiakkaan istumiseen liittyviä, näkyviä oireita ja niiden takana olevia juurisyitä. Haluaisinkin auttaa kaikkia ammattilaisia, jotka kirjoittavat lähetteitä asiakkailleen istumisen, asennon ja liikkumisen apuvälineisiin, ymmärtämään miksi käsin tehty arviointi on tärkeää ja miten se tehdään kunnolla”, sanoo Sharon Sutherland. Kunnioita lanteitaIstuminen on jokapäiväinen toiminto, johon emme kiinnitä sen kummempaa huomiota. Todellisuudessa se vaatii paljon työtä, jopa silloin kun hermo-ohjaus toimii normaalisti. Huono istuma-asento aiheuttaa erilaisia haasteita ja ongelmia.   “Monesti istumisen arvioinnissa havaittua lantion liikerataa ja lantion/selkärangan linjausta katsotaan läpi sormien. Kun linjaus on hyvä, alimmat kylkiluut ja suoliluunharjat (ASIS) muodostavat suorakaiteen. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos suhde on kolmiomainen. Toiselle sivulle kallistunut asento liittyy usein takareisien kireyteen ja lantion liikerajoitukseen”, kertoo Sharon Sutherland. Kuinka kliiniset löydökset muunnetaan tuoteominaisuuksiksi? Sharon Sutherlandin tavoitteena on tunnistaa syyt asennon takana ja luoda asiakkaalle kokonaan uusi ratkaisu pikemminkin kuin paikkailla ja korjailla nykyistä. Hän neuvoo ottamaan tuotespesialistin mukaan prosessiin mahdollisimman pian. “Tuotespesialisti voi tuoda keskusteluun toisen näkökulman ja auttaa keskittymään olennaiseen. Tiimityöllä kliiniset löydökset on helpompi muuttaa tuoteparametreiksi, mikä tekee sopivien koekäyttötuotteiden valinnasta helpompaa”, sanoo Sharon Sutherland.  Millainen sitten on hyvä istumisen ratkaisu paljon tukea tarvitsevalle asiakkaalle? “Hyvä istumisen ratkaisu täyttää potilaan tarpeet painon jakamisessa, asennon hallinnassa ja tuessa, ilmanvaihdossa ja iskunvaimennuksessa”, summaa Sharon Sutherland.  www.seatingsolutionsllc.com

English translation: Interview of Sharon Sutherland, PT with Respecta, Finland

Look behind the symptoms to create a healthy seating position
 
If I could make one difference in this world of seating, positioning and mobility it would be to help all clinicians understand how to do a thorough hands-on assessment and why it is important, says Sharon Sutherland, physical therapist sspecialized in the field of seating, positioning and mobility. She is the owner of Seating Solutions LLC, and a popular teacher and lecturer in healthcare organizations internationally.
 
Sharon Sutherland has been practicing this very specialized area in physical therapy for 28 years, and welcomes the fact that seating and positioning is globally becoming more of a discussion which brings increased awareness among healthcare professionals.
 
“I think that we as health care professionals who have the privilege of working with patients who need specialized seating, positioning and mobility often react the symptoms – like sliding, leaning or digestion problems – that the patient presents with as opposed to really understanding the causes behind the symptoms. It is very reasonable to react to the symptoms, however I believe that understanding the causes behind the symptoms can provide us with greater opportunity for creating more successful long term outcomes”, says Sharon Sutherland.
 
Hands on assessment
 
Sharon Sutherland is a big believer and spokesperson for hands on examination. Travelling across many countries working with clinicians and patients, she has observed, that sometimes the hands on evaluation is not thoroughly completed as it relates specifically to seating and positioning. There are numerous reasons to this, but it can lead to missing some very valuable findings with potential life changing consequences.
 
“The hands on evaluation is a critical part of the process, and for me personally it helps me understand the presenting symptoms as well as the underlying causes of the clients postural presentation and related challenges. If I could make one difference in this world of seating, positioning and mobility it would be to help all clinicians who are faced with the task of prescribing seating, positioning and mobility solutions for clients with more complex needs understand why it's important  and how to do a thorough hands on assessment”, says Sharon Sutherland.
 
Respect the hip
 
Sitting is an everyday function that we don’t always pay much attention to, but this action is a lot of work, even with intact neuromuscular control. When the optimal sitting position is not discovered, this causes different challenges and symptoms, and this is when alarm bells should ring!
 
“The most common assessment finding related to sitting that I see being overlooked, is the relationship between hip range of motion and pelvic/spine alignment. Alarm bells ring for me, when I see a patient in their seating system with a triangular relationship between their ribs and pelvis but when in supine, they present with a much more rectangular relationship between lower ribs and ASIS’s. This is often related to limited hip and or hamstring issues for example that have not been respected by their seating system”, says Sharon Sutherland.
 
How to transfer clinical findings into goals and potential product parameters?
 
Her plan for each client is to identify the causes behind the postural presentation in existing equipment and create solutions rather than reaching for the band-aids. She advises to involve a product specialist in the process as soon as possible.  
 
“I think a team approach in finding the right product is great! Product specialists can bring another perspective to the table as well as they can sometimes help with keeping us focused on what's important to glean from the assessment. Together we can translate the assessment findings into product parameters which will then make it easier to select the most suitable products for the patient to trial before final decisions are made”, says Sharon Sutherland.
 
“I believe for a seating product to be a good solution it must meet the needs of the patient in the areas of pressure redistribution, shear management, postural management and support, microclimatic management and impact dampening.”
 

30 Comments to Blog created by Respecta, Finland following a training by Sharon in December 2016:

Comments RSS
assignmentprovider writer on Monday, September 25, 2017 12:31 PM
Good work on this blog . You make me thinking about it . When i start reading i am not happy that i can't understand language but when i look down i see translation and read you . Quite impressive idea if people act upon it this gonna help them .Keep sharing.
Reply to comment
 
boomessays review on Thursday, July 05, 2018 7:00 AM
I never thought that our seating position has something to do with our health. This is a very informative information which can help us to have a knowledge that our seating position can cause us something bad for our health. I agree with the author, as an example, I don't pay much attention to how would I sit. A big thanks to Sharon, who used her job or duty to share with us this very helpful information. As a professional, you have comply your duty to gather information like this and you have done a very nice job that satisfied us.


do my essay cheap on Monday, January 29, 2018 1:00 PM
I might want to recommend you that please continue sharing such sort of data. I extremely discovered this to much instructive post.
Reply to comment


Do my Assignment Cheap UK on Tuesday, January 30, 2018 5:52 AM
Genuinely magnificent post.I truly cherish this post.I need to come again.Keep sharing such a great post.
Reply to comment
 
http://miamirestorationco.com/ on Thursday, November 08, 2018 4:37 PM
Wonderful post! May this post can be very useful and interesting for the readers who are in search.


Marvel on Wednesday, May 30, 2018 8:22 AM
I just want to say that you have made a great effort in making this post which is appreciable. I have learned a lot from this post which will help me in future. foundation boxes in multiple sizes
Reply to comment


freshessays.com review on Thursday, May 31, 2018 12:16 AM
Sharing values, belief, and cultural aspects through a meaningful blog like this would surely help you a lot. I must appreciate your work here. Keep up the good work.
Reply to comment


Anonymous on Friday, June 01, 2018 3:16 AM
Nice
Reply to comment


paperpk on Friday, June 08, 2018 6:44 PM
Definitely blogging may help you to boost your business plus this you can also add new users worldwide, We are also planning to guide people through our amazing services, Check out our latest products shared here.
Reply to comment


molehillgroup on Sunday, June 10, 2018 9:05 AM
Finland is my favorite country, probably the best option for you to celebrate your vacations, I would be pleased if you do so. Keep sharing nice information here. Thanks a lot and share pictures on your blog also.
Reply to comment


buy replica cartier watches on Sunday, July 15, 2018 1:06 AM
I also want to learn about your skills and want be handwriting expert.
Reply to comment


replica rolex watches on Monday, July 16, 2018 7:33 AM
www.GastonfioreI don't think you can activate your system without a product key either with a free one.
Reply to comment


Dominic on Saturday, July 28, 2018 11:23 PM
I prefer warm and sunny weather.I'm enjoyed very much.linkAnd these trends like to change from one country to another one.Hope see you soon.linkAn amazing blog! What writing skills you have, must say I am real impressed by your work and appreciate it.- Ralph Waldo Emersonlink
Reply to comment


uwgbathletics on Sunday, August 05, 2018 8:01 AM
What a nice information shared through your amazing blog, let me tell you one that you need to share pictures on this, it would allow users to understand better, definitely would save a time also.
Reply to comment


Calvin S. Dipalma on Wednesday, August 29, 2018 5:35 AM
Great to read the article, you have written about Finland which i like reading.I have got information which i was looking for. Best quality scrimmage vests
Reply to comment


Smith on Thursday, August 30, 2018 4:53 AM
Very good posts. I have seen all the posts of this blog and came to know that all the posts are very impressive. Thanks for it.To get Garage Racking you can look here
Reply to comment


Joseph Palmer on Thursday, September 20, 2018 9:22 AM
Reply to comment


buy sound deadening mats on Thursday, October 04, 2018 10:36 AM
Amazing article you have posted here, The quality of the good photographer is that he clicks the amazing moments of our life and made the memorized to us.
Reply to comment


James on Thursday, October 04, 2018 10:59 AM
Yes i visit this website, which you have mentioned in this website. I like to join this training. I thumbs up this post. Round dot rubber flooring suppliers
Reply to comment


louisianafloods.org on Sunday, October 28, 2018 6:18 AM
I don't think that blog had worked well because it's 2018 ending and you have not shared any kind of support and information, please update the latest information here to guide others.
Reply to comment


buy garage racking UK on Tuesday, October 30, 2018 6:56 AM
Excellent written post you have published here. thanks for sharing with us.Your style is so unique compared to other people I've read stuff from here more...
Reply to comment


sweepstakesmoney on Sunday, November 04, 2018 8:15 AM
Reply to comment


tandem-learning.com on Sunday, November 18, 2018 6:54 PM
Creating a blog is an easy way but to maintain a good and different type of traffic from several search engine is a very important element which must be kept in mind before starting it.
Reply to comment


papersplanet on Wednesday, December 05, 2018 1:25 PM
Creating a blog won't help you because it is the ultimate way to make enough money because most of the bloggers are earning a huge amount of money by writing simple articles online.
Reply to comment


Lewis rowlings on Monday, December 31, 2018 11:22 AM
You made my day! I am very happy and relaxed too that I find this blog. I was looking for the matter discussed in blog post. If you have some more blogs on the material please share those as well. Thanks a lot and keep sharing such useful information.Auto Vinyl Graphics available In us
Reply to comment


cahaschool.com on Tuesday, January 15, 2019 11:25 AM
You need a lot of information if you are willing to start a professional blog and that would be even more interesting if you are getting a reasonable response from online communities and farms.
Reply to comment


anker promo code on Thursday, January 17, 2019 1:29 PM
I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all.
Reply to comment


jony on Monday, January 28, 2019 8:24 AM
Great post, the subject is extremely useful and informative for me. Keep doing the good work. 3 part carbonless forms
Reply to comment


jobsbyijobs on Tuesday, April 02, 2019 7:37 PM
I request you to please share download link over here so that students like may download this metal gear game, well, torrent is the best solution for this. I am a worker online and my duties are pretty simple, I have to compile the data and then make a suitable spreadsheet along with full details. If you want any information, come here on my blog, I would help you, definitely.
Reply to comment


campusgrumbleconnect on Monday, May 13, 2019 6:21 PM
Are you interested in my stuff offers this month because the validity of these offers are limited to one month only, if you want to save your money, then contact us and grab this offer?
Reply to comment

Add a Comment

Your Name:
Email Address: (Required)
Website:
Comment:
Make your text bigger, bold, italic and more with HTML tags. We'll show you how.
Post Comment
Website Builder provided by  Vistaprint